Enigma Consulting kan ondernemingen bijstaan bij het vervullen van de interne controlefunctie. Het doel is om elk jaar een volledige en alomvattende interne auditcyclus uit te voeren, die in meerdere tranches kan worden gestructureerd.

De auditors van Enigma Consulting zijn praktijkgericht en pragmatisch, en houden bij de werkzaamheden rekening met de fase waarin de te auditen onderneming zich bevindt. Enigma Consulting werkt efficiënt en zoekt bewust afstemming met de activiteiten van de tweede lijn (het compliance team) om dubbel werk te voorkomen.

Jaap Jan de Jong
Jaap Jan de Jong
Executive Consultant

Audit proces

Het audit proces dat Enigma Consulting hanteert, is weergegeven in het volgende schema:

Internal audit

Audit jaarplan

Het audit jaarplan vormt dus het centrale document voor de planning van de operationele auditactiviteiten.
Thema’s die in dit plan aan de orde zullen komen, zijn:

Internal audit themes

Review of ongoing customer monitoring processes, KYC, PEPs , high risk. Review of current transaction monitoring systems.

Ensure compliancy with financial crime regulations, guidance from the regulators and third party guidance.

Review financial crime quality assurance and quality control program (CDD, customer risk rating, customer screening, ongoing monitoring and transaction monitoring.

Review the application of the risk-based approach by evaluating policies, procedures and CDD, risk appetite and the risk assessment process.

Review the reporting processes, including management information, unusual transaction report and financial crime incident reporting.

Review the company’s risk management structure and CDD to ensure regulatory compliance and progress against previous audit recommendations.

Review and perform file reviews of the company’s customer screening process.

Review training and awareness program. Ensure all teams are trained sufficiently . Determine level of awareness within financial crime risks inherent to the company.

Review the current financial crime governance and team structure at the company to identify gaps and deficiencies.

Onze Risk & Compliance Experts

Arjan Bom

Senior Legal Consultant
Arnoud van Sterkenburg

Partner
Ian Kok

Senior Legal Consultant
Jaap Jan de Jong

Executive Consultant
Kaj van der Peet

Consultant
Lex van Beurden

Senior Consultant
Maarten van Denzen

Senior Legal Consultant
Roland Hols

Consultant
Roxane van der Laan

Executive Consultant
Thim Donkervoort

Senior Legal Consultant