Het SEPA-tijdperk: wat staat ons als bedrijven allemaal nog te wachten?

Nu (bijna) alle banken en bedrijven hun systemen en processen aangepast hebben op de SEPA-standaarden, opgelegd door de EPC, bevinden we ons in de eerste fase van de Europees geüniformeerde betaalmarkt. Dat er nog voldoende verbeteringen en efficiency slagen te behalen vallen, realiseert de EPC ook, die eens in het jaar met nieuwe rulebooks komt om SCT en B2B te verwerken. November 2016 zal de volgende update in werking treden, waarin kortere verwerkingstijden van Core transacties en sequenstype wijzigingen de belangrijkste veranderingen zijn (zie ook hier het artikel hierover op deze site).

Deze wijzigingen zijn door veel bedrijven al omarmd omdat ze significante voordelen bieden, zo hebben wij gezien in verschillende business cases. Een kans die u dus niet moet laten liggen.

Maar voor veel bedrijven is het alweer belangrijk om daarna snel verder te kijken. Daarom zet Enigma Consulting de belangrijkste verwachtingen op het gebied van SEPA-wijzigingen alvast op een rijtje. Zo kunnen grote betaalverwerkers, met complexe infrastructuren, alvast kijken of deze wijzigingen voor de organisatie nieuwe voordelen kan bieden en hierop voorsorteren.

De verwachting is dat de EPC de volgende SEPA-changes zal gaan uitwerken in haar Rulebooks van 2017:

 1. De EPC Implementation Guidelines worden verplicht gesteld voor alle banken in Europa. Dit maakt een (internationale) bank-switch gemakkelijker en vergroot hiermee de concurrentie. Dit zou kostenbesparingen op moeten kunnen leveren voor bedrijven met veel betalingsverkeer.
 2. Er komt een apart Remittance Informatie bestand, de REMT.001, in de cloud. Deze is losgekoppeld van het betaalbestand. In het betaalbestand zal alleen de locatie van dit REMT.001-bericht meegegeven gaan worden.
 3. Er komt een SCT Recall mogelijkheid voor opdrachtgevers om gedane SCT’s met een verkeerde begunstigde of een verkeerd bedrag terug te roepen.
 4. De rulebooks zullen proberen de Reason-codes voor uitval te proberen uniformeren. Dit ten behoeve van een efficiëntere uitvalopvolging voor bedrijven.
  1. Daarnaast zullen er ook extra Reason Codes voor uitval in het leven geroepen gaan worden. Denk hierbij aan:
   1. Een code voor het overlijden van een persoon bij het B2B-scheme
   2. Een code bij het overschrijden van een bedrag limiet
   3. Een code bij het overschrijven van een frequentie limiet
   4. Een code bij uitval, veroorzaakt door het staan op een blacklist van de klant of het niet voorkomen op de whitelist van een klant

Daarnaast zijn de Nederlandse banken ook bezig met een wijziging in hun verwerking van betalingen. Zo zullen de NAW-gegevens op den duur niet meer meegegeven worden door Nederlandse banken.

Ook na de komende rulebooks, die november 2016 in werking zullen treden, staan er dus weer voldoende wijzigingen op de planning die interessant kunnen zijn voor bedrijven. De SEPA-betaalmarkt werkt toe naar uniformering, maar blijkt hier voorlopig nog middenin te zitten. Daarnaast is toch ieder bedrijf waarin betalingsverkeer plaats vindt anders, en levert een gepersonaliseerde aanpak al snel flinke kostenbesparingen en grote efficiency voordelen op.

Roderick Kroon
Roderick Kroon
Partner

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: