Column juni 2018 – The endgame finally begins

Eindelijk…. een kleine stap. Toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) doet een handreiking aan partijen die staan te popelen om nieuwe betaaldiensten aan te bieden op de Nederlandse markt. Zij kunnen in afwachting van een wettelijke basis alvast een concept indienen voor een vergunningaanvraag. DNB belooft te beginnen met de beoordeling van die aanvragen.

Nederland slaat bij de invoering van de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 een modderfiguur. Waar eerst de Europese Commissie haar pijlen en onderzoek richtte op de banken met het vermoeden dat zij nieuwkomers in de betaalmarkt tegenwerkte, blijkt nu dat vooral de politiek de vertragende partij is. De omzetting van PSD2 in Nederlandse wetgeving is weer uitgesteld. Buitenlandse Europese spelers treden toe op onze markt, innovatieve Nederlandse Fintech’s zitten in de politieke wachtkamer en toezichthouders (DNB en AP) “discussiëren” over de vraag wie dit toezicht moet uitvoeren met als uiteindelijk resultaat een compromis waarbij beiden een rol hebben in dat toezicht. Sommige Europese landen lopen voorop en juist het doel – meer concurrentie, een gelijk speelveld en innovatie stimuleren – wordt op deze manier voor de Nederlandse spelers door de eigen overheid gefrustreerd. Toch zien wij vele partijen, inclusief de banken, die zich voorbereiden om consumenten nieuwe diensten aan te bieden. Het gaat nu echt beginnen voor innovatief Nederland! Opmerkelijk is wel, dat zelfs de meest innovatieve en vooruitstrevende banken in Europa bang zijn dat de wendbaarheid en creativiteit ontbreekt om de komende strijd om de consument te verliezen. De toekomst gaat het uitwijzen.

Bij Enigma genieten we nog even van onze uitverkiezing als onderneming van het jaar en ik wens jullie allemaal een prachtige zomer met heldere in- en vergezichten. En voor wetgever en overheid, a.u.b. geen vakantie maar voortgang in het doorvoeren van de PSD2 wetgeving. Dan gaat de financiële en Fintech sector daarna weer aan de slag om Nederland innovatieve daadkracht te geven.

Paul Jans

Paul Jans

Managing Director

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: