Door onze jarenlange ervaring bij zowel banken als corporates is Enigma Consulting de geschikte partij om bedrijven te begeleiden bij de migratie van hun bestaande bank(en) naar één of meerdere (nieuwe) banken.

De aanleiding van een bankselection kan variëren van een aangekondigd vertrek van een bestaande bank uit een land waarin de corporate actief is tot een overweging van een corporate om haar bankenlandschap te herzien en activiteiten bij bestaande banken over te hevelen aan een andere bank.

Mike Adrichem
Mike Adrichem
Senior Consultant

Onze aanpak bestaat uit de volgende 3 fases:

Fase 1
Onderzoek

Vaststellen van de As-Is en To-be situatie.

Welke producten zijn er? Welke systemen en wat zijn de lopende contracten? Daarna wordt de to-be-situatie bepaald. Hierin kijken we naar welke producten het bedrijf nodig heeft bij een nieuwe bank en wat de strategie van een corporate is. Daarnaast bekijken we de toekomstvisie het bedrijf, en welke mogelijkheden er zijn die te ondersteunen vanuit de bancaire sector. Dit wordt allemaal gevat in een rapport dat als basis dient voor het gehele migratieproces. Ook worden hierin de zijdelings te behalen optimalisatieslagen meegenomen.

Fase 2
Selecteren

Nieuwe huisbank

Tijdens deze fase vindt de selectie van de nieuwe huisbank plaats. Dat gebeurt in een business analyse traject. Om een gefundeerde basis te leggen stellen we eerst requirements op samen met de kennishouders van de organisatie. Daarnaast kunnen wij door onze ervaring benchmarkinformatie, succes- en evaluatie-criteria en specifieke bankinformatie hier aan toe voegen. Hierdoor ontstaat er een proces van RFI tot het contracteren, waarin 6 aandachtsgebieden centraal staan. Zowel op commercieel, geografisch, technisch, cultureel als qua productenaanbod en implementatiebegeleiding moet er een fit zijn tussen de verwachtingen van de corporate en de mogelijkheden van de banken.

Fase 3
Implementatie

Unieke aanpak

Een uniek punt in de Enigma-aanpak is de begeleiding van het gehele proces. We ondersteunen dus ook de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe huisbank. Maar net zo belangrijk zijn de randzaken, zoals klantcommunicatie, amendementen op contracten, regelgeving en procedures. Deze nemen we dus altijd mee in onze implementaties.

De gefaseerde aanpak, met continue begeleiding en vastlegging van de verwachtingen, zorgt voor een versnelling in het bankselectie en migratietraject. Ervaring leert dat dit een significante verbetering oplevert op de gehele bankproductenportfolio van een corporate.

Cases

Bankselectie bij De Lage Landen

Enigma Consulting heeft een quickscan uitgevoerd bij De Lage Landen op de processen die een raakvlak hebben met financiële logistiek.  Lees verder 

Andere Treasury Diensten

Treasury algemeen
Payment Hub
Treasury Scan
IBOR Phase Out
Treasury Interim
Cash Management

Onze Treasury Experts

Daniël Pluta

Senior Consultant
Mike Adrichem

Senior Consultant
Pieter van Stempvoort

Senior Consultant
Robert Jan Wekking

Managing Partner