• Wilt u uw Treasury functie verder inrichten of professionaliseren?

 • Heeft u tijdelijk een capaciteitstekort in uw Treasury organisatie?

 • Is uw organisatie internationaal aan het groeien en vraagt u zich af hoe u uw financiële risico’s het beste kan afdekken?

Treasury as a Service
Mike Adrichem
Mike Adrichem
Senior Consultant
Uitdaging

Behoefte treasurer:

 • Verbeteren en stroomlijnen treasury processen
 • Tijdelijk extra ‘handjes’ voor treasury activiteiten
 • Know-how toevoegen en kwaliteit treasury naar hoger plan brengen

Met als doel:

 • onderbezetting oplossen
 • financiële en operationele risico’s verminderen
 • kosten besparen
 • grotere toegevoegde waarde van treasury voor onderneming
 • treasury projecten uitvoeren
 • financiële processen opzetten of verbeteren
Oplossing

Oplossing

 • Onze interim treasurers beschikken over een ruime ervaring bij verschillende organisaties, up-to-date vakkennis, kwalificaties en vaardigheden en maken deel uit van een netwerk van treasurers, cash managers en treasury controllers.
 • Ondersteuning met betrekking tot inrichtingsvraagstukken en implementatieprojecten.
 • (Tijdelijk) overnemen dagelijkse operationele werkzaamheden.
 • (Tijdelijk) ondersteunen op verschillende functieniveaus, van cash manager tot group treasurer.
Treasury on board

Naast bovengenoemde treasury interim mogelijkheden biedt Enigma deze dienstverlening ook aan bedrijven die geen eigen Treasury afdeling hebben maar wel af en toe behoefte hebben aan Treasury dienstverlening. De Interim Treasury Manager vervult dan de rol van Treasurer voor meerdere bedrijven. Op vastgestelde dagen in de week, voert de Interim Treasury Manager cash management en/of Treasury management taken uit. De kosten blijven daardoor tot een minimum beperkt. Deze taken kunnen zowel bij uw bedrijf als vanuit onze organisatie worden uitgevoerd, waar onze treasury desk ondersteuning biedt aan bedrijven met al hun treasury gerelateerde vraagstukken.

Cases

Microtechniek

Bij een marktleider in de microtechniek en camerasystemen hebben wij ondersteuning geboden aan de Treasurer. Vanwege een reorganisatie, die samen viel met een herfinancieringsproject, was er dringende behoefte ontstaan aan een interim Cash- en Valutamanager. Gedurende 6 maanden heeft de Interim Treasury Manager de dagelijkse activiteiten verricht en op een aantal punten verbeteringen doorgevoerd, waaronder de inrichting van het geselecteerde Treasury Management Systeem.

Toerisme

Bij een grote reisorganisatie ontstond de behoefte aan een Treasury functie. De interim Treasury manager heeft de Treasury functie gedurende een aantal maanden opgezet. Zo is o.a. de Treasury Front office en Backoffice ingericht inclusief alle relevante processen en controls. Het project is vervolgens afgesloten met de inrichting en uitrol van het geselecteerde Treasury Management Systeem.

Voedsel

Bij een multinational in de Foodsector, welke op zoek was naar een Treasury Management Systeem, heeft de Interim Treasury Manager voorafgaand aan het selectieproces een aantal Treasury processen geoptimaliseerd. Op basis van deze nieuwe processen is het geselecteerde Treasury Management Systeem geïmplementeerd.

Andere Treasury Diensten

Treasury algemeen
Treasury scan
BELLIN tm5
IBOR Phase Out
Treasury Interim
Treasury Advisory
Cash Management
Bankselection

Onze Treasury Experts

Daniël Pluta

Senior Consultant
Mike Adrichem

Senior Consultant
Pieter van Stempvoort

Senior Consultant
Rink Slotema

Senior Consultant
Robert Jan Wekking

Managing Partner