Op 19 februari 2019 is in de herziene Europese betaalrichtlijn PSD2 ook in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Dit betekent dat het vanaf 19 februari mogelijk is om PSD2 vergunningsaanvragen formeel in te dienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB).

Achtergrond

De technologische vooruitgang en allerhande maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de bestaande manieren van betalen op de schop gaan: nieuwe betaalmethoden worden geïntroduceerd en overal om ons heen is een verschuiving naar betalen via mobiele telefoons en tablets zichtbaar. Door deze ontwikkelingen zijn nieuwe spelregels nodig die moeten leiden tot meer concurrentie en meer veiligheid in het betalingsverkeer. De PSD2 reguleert de financiële wereld van de komende jaren.

Nieuwe marktpartijen

De nieuwe regelgeving zorgt voor een wettelijke grondslag voor twee nieuwe dienstaanbieders, die onder voorwaarden toegang kunnen krijgen tot de bankrekeningen die de banken beheren. Het gaat om de rekeninginformatiedienstverlener, ook wel een Account Information Service Provider (AISP) genoemd, en de betaalinitiatiedienstverlener, ofwel de Payment Initiation Service Provider (PISP).

Een AISP is een partij die met toestemming van de betaaldienstgebruiker rekeninginformatie bij de bank ophaalt en gebruikt als basis voor dienstverlening, zoals budgettering, boekhouding en credit rating. Een AISP kan geen geld overboeken van een betaalrekening; ze biedt alleen een geaggregeerde weergave van eerdere transacties die al zijn uitgevoerd. Een PISP is een dienstaanbieder die met toestemming van een betaaldienstgebruiker betalingen namens hem mag initiëren.

Druk met vergunningsaanvragen

Iedereen die in Nederland betaaldiensten uitvoert heeft daar een vergunning van DNB voor nodig, of moet zijn uitgezonderd of vrijgesteld van de vergunningplicht. Bij Enigma bespeuren we in de markt een sterke stijging in de vraag naar begeleiding en ondersteuning van vergunningsaanvraagtrajecten.

De toegenomen interesse in een vergunning voor betaalinstelling wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat:

  1. innovatieve bedrijven gebruik willen maken van de mogelijkheden die door nieuwe betaalregelgeving worden geboden op gebieden van rekeninginformatiediensten en betalingsinititiatiediensten.
  2. ondernemingen met een UK-vergunning door de brexit besluiten om in Nederland een vergunning aan te vragen en van hieruit de EU te bedienen.

Vanuit Enigma hebben we reeds meerdere PSD2-vergunningaanvragen ingediend en ondersteunen we momenteel meer dan tien organisaties bij de voorbereiding van de vergunningaanvraag.

Conclusie

Een vergunning voor betaalinstelling biedt significante mogelijkheden voor een keur aan organisaties. Om snel actief te worden is het van belang om het vergunningsaanvraagtraject zo spoedig mogelijk op te starten. Het is daarbij zaak om de vereisten van de vergunningsaanvraag niet te onderschatten en ervoor zorg te dragen dat men afdoende kan aantonen compliant te zijn met de geldende regelgeving. Alleen dan zal de toezichthouder DNB overgaan tot het verlenen van een vergunning. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Bent u geïnteresseerd in een vergunning voor een specifieke variant betaalinstelling?

Bij Enigma werken we met een multidisciplinair team, wat tot voordeel heeft dat wij alle benodigde expertise voor de vergunningsaanvraag kunnen bieden. Het resultaat is een aanvraag die op alle onderdelen voldoet aan de kwaliteitseisen van de toezichthouder, wat leidt tot een snellere toetsing en vergunningsverlening door de DNB.