Fintechs en boekhoudsoftwareleveranciers opgelet:

Vergunningsaanvragen kunnen bijna formeel worden ingediend bij DNB

Na een vertraging van bijna een jaar is de implementatiewet van de PSD2 op 4 december 2018 aangenomen in de Eerste Kamer. Dat betekent dat de PSD2-bepalingen zeer binnenkort ook hier als wet gaan gelden. Alleen publicatie in het Staatsblad staat dat nu nog in de weg. Voornamelijk veel partijen die nieuw-gereguleerde rekeninginformatiediensten of betalingsinitiatiediensten willend aanbieden hebben reikhalzend naar dit moment uitgekeken.

Deze ondernemingen, waaronder fintechs, bigtechs, leveranciers van boekhoudsoftware, en kredietaanbieders, kunnen vanaf dat moment gebruikmaken van de voordelen die PSD2 biedt. Daarvoor is echter wel een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig voor het verlenen van de betreffende betaaldienst. Aanbieders van rekeninginformatiediensten of betaalinitiatiediensten worden ook wel TPP’s (Third Party Providers) genoemd. Voor deze TPP’s is toegang tot de betaalrekening van klanten essentieel. Met een vergunning kunnen ze deze toegang krijgen en zo snel mogelijk aan de slag met het testen van hun dienst.

De financiële instellingen die betaalrekeningen van klanten beheren dienen uiterlijk per 14 maart 2019 gereed te zijn voor externe testen van PSD2 ‘open banking’ met TPP’s. Het gaat dan om meer dan 9000 partijen. Al deze partijen moeten per de genoemde datum de technische specificaties beschikbaar stellen en ondersteuning en een testfaciliteit bieden. Uiterlijk zes maanden later, 14 september 2019, dienen alle genoemde partijen de ‘open banking’-standaarden als dienst aan te bieden aan alle vergunninghoudende TPP’s in de EU.

 

TPP’s willen zo snel mogelijk een vergunningsaanvraag indienen in de hoop dat DNB hen voor 14 maart 2019 een vergunning zal verlenen. Dit zou de TPP dan optimaal de tijd geven om met gebruikmaking van de sandbox-omgeving van elke willekeurige bank de correcte werking van haar diensten te testen en te verbeteren. Omdat DNB pas formeel PSD2-vergunningsaanvragen kan accepteren wanneer hiertoe een wettelijke basis is geschapen, en voor een vergunningsaanvraag een behandeltijd geldt van maximaal  drie maanden, begint de tijd voor TPP’s wel erg te dringen.

Als tussenoplossing heeft DNB de mogelijkheid geboden aan TPP’s om  concept-vergunningsaanvragen in te dienen, om zo de voorbereiding op de formele aanvraag zo goed mogelijk te stroomlijnen.

Het lijkt er nu op dat TPP’s nog dit jaar kunnen overgaan tot het indienen van een formele vergunningsaanvraag. Indien deze aanvraag goed is voorbereid en aan alle vereisten voldoet ligt 14 maart nog binnen handbereik.

Indien u overweegt op een later moment een vergunningsaanvraag in te dienen of nog een aanvraagtraject gaat opstarten is er ook geen man overboord. Wel is het zaak om snel te checken of uw huidige dienstverlening niet in gevaar komt indien u te lang wacht met een vergunningsaanvraag. Dit zou bijvoorbeeld kunnen spelen wanneer u gebruik maakt van bankkoppelingen die mogelijk niet langer door de bank worden ondersteund zodra PSD2 open banking gemeengoed wordt.

De consultants van Enigma zijn zeer ervaren op het gebied van vergunningsaanvragen. Wanneer u overweegt een vergunningsaanvraag in te dienen helpen wij u graag met onze end-to-end aanpak en/of expertise bij het opleveren van de vereiste deliverables. Wij hanteren advies op maat via een team van ervaren specialisten. Wij horen graag van u!

Geert Blom
Geert Blom
Senior Legal Adviseur

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennis- abonnement


Onze consultants

Lees ook: