Steeds meer banken bieden een Virtual Account propositie aan de Nederlandse zakelijke markt. Een virtual account of virtuele rekening is geen echte bankrekening, maar gedraagt zich in het betalingsverkeer wel als een echte betaalrekening. Een virtuele rekening is altijd gekoppeld aan een fysiek bankrekeningnummer en wordt met een IBAN nummer geïdentificeerd. Hiermee zijn deze virtuele rekeningen voor de buitenwereld niet te onderscheiden van gewone bankrekeningnummers en kunnen zij daarom gewoon gebruikt worden in het reguliere betalingsverkeer. Als een betaling voor een bepaalde virtuele rekening wordt gedaan, leidt dit tot een boekingsmutatie op de bijbehorende fysieke bankrekening. De verantwoording van deze boekingsmutaties bevat altijd een referentie naar de gebruikte virtuele rekening. Daarnaast houdt de bank voor elke virtuele rekening de posities en de uitgevoerde transacties bij en biedt de rekeninghouder hierover aparte rapportages per virtuele rekening aan.

Virtuele rekeningen zijn dus alternatieve identificaties voor een fysieke bankrekening, waarmee tegelijkertijd de gelden op deze bankrekening per gebruikte virtuele rekening kunnen worden gealloceerd. Een bedrijf krijgt bij gebruik van een virtual account oplossing een reeks van virtuele rekeningen van de bank. Afhankelijk van de geboden oplossing van de bank kan een bedrijf deze virtuele rekeningen vervolgens vrij inzetten voor het ontvangen van betalingen en/of het doen van uitgaande betalingen. Dit biedt een bedrijf diverse optimalisatiemogelijkheden op het vlak van:

  • Reconciliatie: Een bedrijf kan een virtuele rekening per klant toekennen en de klant verzoeken om deze te gebruiken voor het betalen van zijn facturen. De virtuele rekening fungeert in dit geval als betalingskenmerk met de zekerheid dat deze altijd door de klant wordt gebruikt en door zijn bank wordt gecontroleerd. Dit kan een goed alternatief voor de acceptgiro zijn.
  • Cash management: Een bedrijf kan een virtuele rekening of een reeks van virtuele rekeningen ook per eigen business unit toekennen. Verschillende business units gebruiken dan dezelfde fysieke bankrekening, maar de posities van elke business unit zijn nog steeds inzichtelijk via de gealloceerde virtuele rekeningen.

Voor inkomende betalingen kunnen de virtuele rekeningen weer aan klanten van elke business unit worden toegekend. Voor de ontvangen gelden is dan niet alleen altijd duidelijk van welke klant deze worden ontvangen, maar ook voor welke business unit deze bestemd zijn.

Voor uitgaande betalingen kunnen virtuele rekeningen, die specifiek aan de business unit zelf zijn toegekend, worden gebruikt. In de uitgaande betaaltransactie zal de gebruikte virtuele rekening inclusief de aan de business unit gerelateerde tenaamstelling worden meegegeven, zodat de business unit bij de tegenpartij herkenbaar blijft. Het grote voordeel is dat een bedrijf minder fysieke rekeningen bij de bank hoeft aan te houden, terwijl de zichtbaarheid van de verschillende business units in betaaltransacties wel gewaarborgd blijft. Dit concept is daarom ook goed bruikbaar bij het opzetten van een Payment Factory. Het laatste voorbeeld, waarbij elke business unit zijn eigen virtuele rekeningen gebruikt voor dezelfde fysieke rekening, is een soort van hybride mengvorm van physical pooling, notional pooling en saldocompensatie. Aangezien alle gelden automatisch op de fysieke rekening geconcentreerd staan, vindt er automatisch saldocompensatie en rente-optimalisatie plaats over verschillende business units heen met behoud van de onderliggende posities en zonder uitvoer van aparte aanzuiver- en afroomtransacties. Dit kan een mooi alternatief zijn voor vooral notional pooling en saldocompensatie constructies, omdat de kosten voor dergelijke constructies zeer waarschijnlijk zullen stijgen als gevolg van de Basel III regels.

Pieter van Andel
Pieter van Andel
Executive Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: