Tussen 14 en 18 maart hebben een aantal Enigmanen lesgegeven op een basisschool in het kader van de “Week van het geld”. Het doel van deze week is kinderen leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd, is oud gedaan!

Het was een groot succes voor jong en oud: er werd les gegeven aan kinderen uit groep 3 tot en met 8. Robin Jansen beantwoordde interessante vragen zoals: “Als de bank wordt overvallen en ze vinden het geld terug, hoe weet men dan welke briefjes van mij zijn?” Rink Slotema gaf meerdere lessen en beantwoordde onder andere de vraag: “Is het geven van zakgeld wettelijk verplicht?” Enigma heeft zich langdurig aan de Week van het geld gecommitteerd en volgend jaar gaan we met nog meer collega’s gastlessen geven.

Rink Slotema
Rink Slotema
Senior Consultant

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: