In gesprekken die Enigma Consulting de afgelopen tijd met verschillende partijen heeft gevoerd, blijkt dat er verschillend gedacht wordt over de vraag of Credit Card accounts onder de PSD2 vallen. Waar het vanuit een klantperspectief niet meer dan logisch lijkt, is dit vanuit een juridisch/compliancy perspectief complexer en niet eenduidig.

Credit card accounts en de PSD2 Directive

Kijkend naar het onderliggende doel van een Credit Card, dan lijkt het verdedigbaar dat het hier om ‘betalingstransacties op naam van een betalingsdienstgebruikers aangehouden rekening’ gaat en deze volledig onder de scope van de PSD2 ‘betaalrekening’ vallen. Echter is er (opmerkelijk) weinig discussie te vinden of dit daadwerkelijk ook zo gezien wordt. De Q&A die er is ten aanzien van de PSD2 bespreekt wel ‘spaarrekeningen’ en de discussie daaromtrent leidt tot verschillende eindoordelen. De kernvraag die beantwoord moet worden is wel evident: Is de rekening (primair) bedoeld om deelname aan het betalingsverkeer mogelijk te maken? Hoe meer betaalfuncties op de rekening zijn toegestaan, hoe groter de kans dat het een betaalrekening in de zin van PSD is. Dit wordt ook bevestigd door de FCA (Financial Conduct Authority). Zij hebben Credit Card accounts expliciet opgenomen in de lijst type rekeningen die vallen onder de PSD2 onder twee voorwaarden:

  1. Dat deze online toegankelijk is
  2. Dat de onderliggende doelstelling niet te veel afwijkt van een normale betaalrekening

Als dit zo evident lijkt is dit dan ook waar de markt zich op voorbereidt?

Over de vraag of Credit Cards als betaalinstrument onderdeel uitmaken van de scope van PSD2 is geen onduidelijkheid. Deze vallen er zeker onder (zie ook discussies rond thema’s als ‘ban on surcharging’en ‘risk-based Strong Customer Authentication’).

Over de vraag of Credit Cards accounts toegankelijk moeten worden gemaakt voor AISP/PISP dienstverleners hebben we een mening van een aantal key stakeholders op een rij gezet:

credit card accounts en psd2

Hoe nu verder?

Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt voor alle partijen. Dit:

  • voorkomt frustratie bij (Fintech) bedrijven die nieuwe proposities bedenken (en verwachten dat ook de Credit Card data beschikbaar komt);
  • voorkomt ook dat er onnodig te veel (of te weinig) IT inspanningen gemaakt worden bij issuers/banken;
  • zorgt voor een juiste verwachting bij de rekeninghouders zelf.

De enige die dit echt kan doen zijn de auteurs van de Directive zelf (Europese Commissie/Parlement). Zolang zij niet deze duidelijkheid verschaffen is het raadzaam een goede PSD2 impact analyse op dit aspect uit te (laten) voeren om goed voorbereid richting 2018 te gaan en de argumenten op een rij te hebben.

Enigma Consulting helpt banken en bedrijven zich voor te bereiden op PSD2 en heeft via haar kennissite www.psd2.nl direct contact met de markt. Bel ons gerust voor een verkennend gesprek hoe wij u kunnen helpen.

Roderick Kroon
Roderick Kroon
Partner

Naar:

Artikelen Overzicht

Praat mee!

Kennisabonnement


Onze consultants

Lees ook: