Het Young Professional Programma van Enigma leidt academisch opgeleide jongeren op tot consultants in de financiële dienstverlening. Onder het motto “Samen bereiken we meer” leren de Young Professionals niet alleen van elkaar, maar ook van trainers, opdrachtgevers en onze eigen ervaren consultants.

Als junior consultants werken deze Young Professionals 32 uur per week op een opdracht bij de klant, daarnaast volgen zij 8 uur per week een maatwerk en marktgericht opleidingsprogramma. Werken (in projecten) en leren worden op deze manier gecombineerd. Tijdens en aan het einde van de opleiding behalen de Young Professionals diverse door de markt erkende certificaten.

Contact

Paul Jans
Paul Jans
Managing Director
 Ambitie
en
Doelstellingen

Drie doelstellingen

Enigma ambieert met het Young Professional Programma talent te binden aan de financiële industrie. Verjonging is in iedere organisatie noodzakelijk voor continuïteit, innovatie en de uitdagingen voor de komende jaren.

Het Young Professional Programma heeft drie doelstellingen, namelijk om de Young Professionals vakinhoudelijk, functioneel en op persoonlijk niveau te laten groeien:

  • De vakinhoudelijke opleidingen zijn gericht op het vergroten van het kennisniveau. Dit onderdeel is theoretisch gericht, maar heeft een directe koppeling met de praktijk. Op deze manier zorgen we ervoor dat de opgedane kennis direct waarde kan toevoegen binnen de projecten bij de klant. Voorbeelden van inhoudelijke opleidingen zijn NIBE-Inleiding Bankbedrijf en NIBE-Betalingsverkeer. Deze opleidingen worden gegeven door de Enigma collega’s die ook actief zijn bij de klanten en aan de hand van actuele praktijk cases.
  • Bij functionele vaardigheden leren de Young Professionals vaardigheden – zoals consultancyvaardigheden – die direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Tijdens deze trainingen worden bijvoorbeeld casussen geoefend. Voorbeelden van cursussen die betrekking hebben op functionele vaardigheden zijn requirements, presentatietechnieken en Scrum.
  • Bij persoonlijke ontwikkeling wordt aandacht besteed aan persoonlijke effectiviteit, professionele communicatie en consultancyvaardigheden. Door ook aandacht te geven aan de ‘zachte’ kant van het consultancy-vak, doen de Young Professionals ervaringen op die de rest van hun carrière van toegevoegde waarde zijn. Voorbeelden van deze persoonlijke ontwikkelingscursussen zijn persoonlijk leiderschap en intervisie.

Het vergroten van vakkennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling en de vertaling naar- en de toepassing van het geleerde in de praktijk, staat zodoende centraal.

Certificering

Deelcertificaten uit de markt

Tijdens het traineeship behalen de Young Professionals deelcertificaten uit de markt waaronder NIBE, Prince2, Scrum, requirements management en GARP. Na het afronden van het volledige programma verkrijgen de Young Professionals het officiële Enigma Academy certificaat.

Opdracht Young Professionals 2018-2019

Opdracht opleidingsprogramma: PSD2 als gameschanger

Je bent nieuw in de wereld van PSD2 en er komt een berg aan informatie op je af. Hoe baan je je een weg door dit oerwoud heen? Niet alleen onze klanten lopen tegen deze vragen aan, maar ook wij als Young Professionals van Enigma en Rabobank stonden voor deze uitdaging. De implementatie van PSD2 was de ideale gelegenheid om de veranderende betaalwereld te onderzoeken. We zijn in gesprek gegaan met diverse relevante spelers en hebben eerder onderzoek gecombineerd met onze eigen bevindingen. Met als resultaat twee rapporten waarin onze eerste inzichten over PSD2 en trends in de betaalmarkt uiteengezet worden. Wat is nou eigenlijk de impact van PSD2? Is het een richtlijn die alleen banken en financiële instellingen raakt? Of raakt het ook u en mij, als ondernemer en consument?

Bent u benieuwd naar deze inzichten? Lees hieronder de rapporten van onze Young Professionals:

PSD2: De evolutie van het betaallandschap

De komst van PSD2 heeft voor grote verschuivingen binnen het domein van betalingsverkeer gezorgd. Zo zijn er naast nieuwe betaaldiensten en nieuwe reguleringen ook nieuwe partijen tot de financiële markt toegetreden. Voor elke hoofdrolspeler is het van groot belang om goed op de laatste ontwikkelingen in te spelen, dit is wel het moment dat het kaf van het koren wordt gescheiden. In dit rapport gaan wij op deze ontwikkelingen en bewegingen nader in.

Download het rapport

A new dawn: The future of banking propositions with PSD2

PSD2 is de absolute trigger voor banken om na te denken over hun strategische positionering in dit nieuwe speelveld. Zo kunnen banken delen van hun productportfolio’s overdragen aan TPP’s en vergroten zij tegelijkertijd hun eigen aanbod. Banken gebruiken drie Open Banking-archetypen: distributor, aggregator en orchestrator. Iedere archetype heeft een specifiek effect op de productportfolio van banken en verbetert de relevantie op de financiële markt. In dit rapport weiden wij verder uit over deze archetypen en de uitvoering hiervan in de praktijk.

Download het rapport
Maak
kennis
met

De Young Professional-klassen

Lees hier onder meer over de lichting trainees die zijn gestart in 2012, 2016 en 2018.